http://miody-kalinscy.pl/

•SKLEP INTERNETOWY• NIEPRZETWORZONE PRODUKTY REGIONALNE

Pasieka
Prowadzone przez nas pasieki w okresie zimowym znajdują się w południowej wielkopolsce.
Specjalizujemy się w pozyskiwaniu naturalnych miodów oraz produktów pszczelich takich jak pyłek pszczeli i pierzga.
Przewożenie uli z pszczołami na różne pożytki to podstawowy element prowadzenia naszej pasieki.
Dzięki tzw. "gospodarce wędrownej" możemy zaoferować ok. 8 odmian
zdrowych, smacznych i naturalnych miodów.

Nasza pasieka jest pod stałą kontrolą weterynaryjną.
Numer identyfikacyjny pasieki: 30205258 .
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pleszewie DECYZJĄ nr 1 z dniem 16 października 2012 roku
postanowił wpisac do rejestru zakładów pasiekę pszczelą prowadzoną przez Pana Michała Kalińskiego, w której ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji następujących produktów pszczelich nieprzetworzonych: miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele pozyskanych z pasiek będących w posiadaniu p. Michała Kalińskiego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej i nadać temu zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny 30205601.

Pasieka spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej /Dz.U z 2007r. Nr 5, poz.38/
oraz rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie higieny środków spożywczych /Dz.U.L 226 z 25.06.2004 r. str.22/.